Special Haircare Rivierenland

Kapper en Haarwerkspecialist

PRIVACY VERKLARING SPECIAL HAIRCARE RIVIERENLAND

Hier vindt u de privacy verklaring van Special Haircare rivierenland. Hierin wordt omschreven hoe er met uw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Special Haircare Rivierenland.

00. INLEIDING

In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee om wordt gegaan. Zo wordt u uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden.

Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

De privacy verklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

01. SPECIAL HAIRCARE RIVIERENLAND

U leest op dit moment de privacy verklaring van Special Haircare Rivierenland.
Special Haircare Rivierenland is een kapsalon en haarwerkspecialist die hulpmiddelen biedt aan particulieren.

Er zijn situaties waarin uw gegevens door Special Haircare Rivierenland verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als het voor u niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Special Haircare Rivierenland, neem dan gerust contact op!

specialhaircarerivierenland@outlook.com
mobiel 06 10032752

Special Haircare Rivierenland is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Irene Nieuwenhuizen.

02. DOEL GEGEVENS

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Special Haircare Rivierenland. Deze worden hieronder toegelicht.

2.01 Het versturen van herinneringsbrieven/mail

Special Haircare Rivierenland stuurt via email herinneringsbrieven specifiek gericht op haarwerk/haartoevoeging cliënten. Deze zijn specifiek gemaakt om u te helpen herinneren van uw halfjaarlijkse gratis onderhoud en uw mogelijk jaarlijkse vernieuwing van uw haarwerk. Uw naam en 
e-mailadres worden verzameld bij het intake gesprek.

2.02 Contact opnemen

Uw gegevens zullen verzameld worden als u een intake formulier is ingevuld tijdens uw eerste persoonlijke contact. In dit formulier wordt gevraagd om de benodigde gegevens om een haarwerk- of dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en gegevens van uw zorgverzekeraar.

03. ONTVANGERS

De gegevens die Special Haircare Rivierenland ontvangt en verwerkt, worden op de volgende manier beheert.

3.01 Strato

Als u contact opneemt via de formulieren op de website, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Strato. Wanneer u rechtstreeks naar Special Haircare Rivierenland mailt, worden deze berichten opgeslagen in Outlook.

3.02 Herinnering

De herinneringsbrieven worden automatisch aan u verzonden. Op het moment dat u een haarwerk bij Special Haircare Rivierenland heeft aangeschaft, krijgt u automatisch na 6 maanden een herinnering voor onderhoudt en 10 maanden na aankoop een herinnering dat u vanaf een bepaalde datum wellicht weer recht heeft op een nieuw haarwerk, volledig/deels vergoed vanuit uw zorgverzekering.

04. OPSLAG PERIODE

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Special Haircare Rivierenland op een veilige en verantwoorde manier. Uw gegevens worden nooit langer dan nodig is opgeslagen voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij er op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

Uw NAW-gegevens worden opgeslagen in de klantregistratie van Special Haircare Rivierenland. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt zich uitschrijven wanneer u wenst, door een mail te sturen naar specialhaircarerivierenland@outlook.com

05. BEVEILIGING

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt.
Uw gegevens worden digitaal beheerd in de eerdergenoemde programma's en software.
Daarnaast worden uw gegevens opgeslagen bij Vecozo en Promeetec om uw haarwerken rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar te kunnen declareren.

De persoonsgegevens die door Special Haircare Rivierenland, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn met interne sleutels en wachtwoorden beveiligd.

De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. 

06. UW RECHTEN

6.01 Recht op inzage

U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Special Haircare Rivierenland vastgelegd en bewaard worden. Dit recht op inzage vraagt u aan door een e-mail te sturen  of telefonisch contact op te nemen. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens per e-mail of post toegezonden.

6.02 Recht op rectificatie

Kloppen uw gegevens niet of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door Special Haircare Rivierenland. Uw gewijzigde gegevens geeft u per e-mail door.

6.03 Recht op overdracht

Mocht u uw gegevens nodig hebben die door Special Haircare Rivierenland zijn opgeslagen in het geval u wenst over te stappen naar een andere partij, dan heeft u het recht op overdracht. 
Special Haircare Rivierenland draagt nooit rechtstreeks over naar de andere partij. U ontvangt de gegevens en dient deze zelf door te sturen naar de andere partij.

6.04 Recht op wissen van uw gegevens

Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Special Haircare Rivierenland vastgelegd zijn?
Dan heeft u het recht uw gegevens te laten wissen. U geeft dit door per e-mail bericht.

6.05 Recht op het indienen van een klacht

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Special Haircare Rivierenland niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Dit kan via onderstaande URL;

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/voordat-u-een-klacht-indient

6.06 Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wilt u niet dat Special Haircare Rivierenland uw gegevens gebruikt?
Dan heeft u het recht op het stoppen van gebruik van uw persoonsgegevens.

07. PLICHTEN

Special Haircare Rivierenland verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel/verzorgend belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten, producten of herinneringen van Special Haircare Rivierenland per e-mail bericht of post. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten, producten of berichten. 

- Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de herinneringsbrief te kunnen versturen
- Uw verzekerdennummer is nodig om een declaratie in te kunnen dienen (Vecozo/Promeetec)

Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Special Haircare Rivierenland de betreffende/benodigde dienst niet aanbieden/uitvoeren.

Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met Special Haircare Rivierenland met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen, dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

Special Haircare Rivierenland behoudt zich het recht de gegevens te openbaren, uitsluitend wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Special Haircare Rivierenland dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Special Haircare Rivierenland te beschermen. Daarbij tracht Special Haircare Rivierenland altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. 

Heeft u nog aanvullende vragen na het lezen van de privacy verklaring, neemt u dan gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

Bellen
Map