Special Haircare Rivierenland

Kapper en Haarwerkspecialist

Klachtenregistratie

Special Haircare Rivierenland stelt alles in het werk om u zo goed en correct mogelijk van dienst te zijn. Ondanks de inspanningen kan het toch gebeuren dat er een fout wordt gemaakt of dat u om andere redenen niet tevreden bent over de geleverde producten of diensten. Wanneer dit het geval is, nodigt Special Haircare Rivierenland u uit om dit eerst rechtstreeks kenbaar te maken. 

Special Haircare Rivierenland gaat ervan uit dat uw klacht te goeder trouw is en uiting geeft aan oprechte en gegronde zorg. Uw klacht zal dan ook uiterst serieus behandeld worden. Bovendien geeft uw klacht Special Haircare Rivierenland de kans eventuele fouten te herstellen en de geboden dienstverlening, waar mogelijk, te verbeteren.  

Veel klachten ontstaan door misverstanden, die vaak in een goed gesprek rechtgezet kunnen worden. Een persoonlijk gesprek heeft dan ook de voorkeur. Bovendien kan er hierdoor ook een beter beeld gevormd worden omtrent de aard van de klacht en de wijze waarop deze tot stand is gekomen. Is het probleem op deze wijze niet oplosbaar of vindt u een gesprek niet wenselijk, dan kunt u de klacht formeel schriftelijk indienen. U kunt hierbij gebruik maken van onderstaand klachtenformulier.

Er wordt naar gestreefd om binnen 10 werkdagen inhoudelijk op uw klacht te reageren. Mocht dit door omstandigheden langer duren, dan ontvangt u hiervan altijd bericht en informeer ik u over de verdere procedure. 
 
Tenslotte worden de klachten vastgelegd, met het oog op beroepsreglementering, en meegenomen in de evaluatie van het kwaliteitssysteem van Special Haircare Rivierenland. Vanzelfsprekend wordt er zorgvuldig en vertrouwelijk met uw informatie omgaan.   
 
Special Haircare Rivierenland
Irene Nieuwenhuizen


Bellen
Map